15
nov

0

Journalclub månedsmøde: præmaturitet og astma

Anne Louise de Barros Damgaard kommer og præsenterer resultatet af sit prægraduate forskningsår på Neonatalklinikken, Rigshospitalet, hvor hun har udført et registerstudie om sammenhængen mellem tidlig fødsel og brugen af astmamedicin i barndom og voksenalder. Artiklen er aktuelt under review og et résumé kan læses herunder. Abstract kan forespørges på mail aldamgaard(snabel-a)gmail.com.

Månedsmødet vil starte med en præsentation/diskussion af projektet og efterfølgende vil der være mulighed for at få en uformel snak om muligheder og udfordringer i et forskningsår og forskning generelt.

Alle interesserede er meget velkomne.

 

Det foregår tirsdag 3. december kl 16.15 i lille mødesal.

 

Præmaturitet og astmamedicin fra barndom til tidlig voksenalder:

Tidlig fødsel hænger sammen med øget risiko for astmalignende symptomer og brug af astmamedicin i barndommen. Vi har undersøgt om denne sammenhæng forsætter i voksenalderen. Vi har desuden undersøgt betydningen af neonatal respiratorisk sygdom (akut respiratorisk sygdom og bronkopulmonal dysplasi) for denne sammenhæng. Studiet er et registerstudie på en kohorte af alle børn født i Danmark mellem 1980-2009. Receptindløsningsdata for astmamedicin er indhentet i 2010-2011 gennem Lægemiddeldatabasen. Sammenhængene er evalueret ved hjælp af multivariate regressionsanalyser. Studiepopulationen udgjorde 1.790.241 individer, 84,6% af alle børn født i perioden. Der fandtes en kraftig dosis-respons sammenhæng mellem gestationsalder og astmamedicin i spædbarnsalderen. Denne sammenhæng svandt gradvist ind med alderen og var ikke statistisk signifikant i voksenalderen. Den øgede risiko for astmamedicin forbrug hos ex-præmature børn og unge kunne kun delvist forklares ud fra neonatal respiratorisk sygdom.

 

Tilbage