20
dec

0

1-årigt prægraduat forskningsår på Bonkolab, Rigshospitalet

Projektbeskrivelse:
Cellegiften 6-mercaptopurin (6-MP) er et centralt led i behandling af børn med ALL. Denne medicin har i mange år eksisteret som tabletter. Der er for nylig udviklet en mikstur, for at imødegå problemer med at få børn til at spise piller, samt at dosere nøjagtigt.

  1. Det aktuelle kliniske studie undersøger biotilgængeligheden og plasmakinetikken af miksturen på målgruppen, nemlig børn med ALL. Analysemetoden til måling af 6-MP er etableret, så arbejdet bliver at indsamle, oprense og registrere patientmateriale, samt foretage analyser af materialet.
  2. Sideløbende vil du også skulle arbejde med behandling af data som omhandler DNA-index, dvs. DNA-indholdet i den leukæmiske klon og relatere DNA-index profilen til patientens øvrige kliniske parametre og behandlingsrespons[L1] . Disse date foreligger allerede i vores database.

Ansættelsesperiode:
1. februar 2014 – 31. januar 2015

Finansiering:
Lønnen er 10.000 kr./md i henhold taksten fra Kræftens Bekæmpelse. Det forventes at man er med til at søge midler til finansieringen af projektet.

Der er ingen ansøgningsfrist, men jobopslaget er at finde på Bonkolabs hjemmeside, så længe stillingen er ledig.

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til professor Kjeld Schmiegelow, Bonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 35451357.