25
dec

0

Forskningsår omkring kvalitet på akutområdet

Danske regioner skal indenfor 2014 etablere en database for kvalitetsmåling på det in-hospitale akutområde i hele Danmark. Akutte hospitalsindlæggelser dækker over 70% af alle indlæggelser på danske hospitaler. Databasen vil blive etableret med markører udvalgt af ledelserne på samtlige akutmodtagelser samt repræsentanter fra regionerne og de relevante lægelige specialer. Denne proces vil forløbe som en struktureret ekspert panel proces.

Til den praktiske samt forskningsmæssige del af dette arbejde søges en forskningsårsstuderende fra 15/1 2014.

Du vil få mulighed for at være med på den videnskabelige publikation der vil komme omkring ekspert panel processen.

Processen vedr. ekspertpanelet forventes afsluttet i sommeren 2014. I efteråret vil der dels være mulighed for at fortsætte arbejdet vedr. ekspertpanelet i samarbejde med Michael Moesmann, dels er der skitseret en række mulige projekter i samarbejde med Fælles AKUT afdelingen, AUH, Center for Akutforskning og DESIGN EM i samarbejde med læge, MBA Anders Møllekær. Projektet vil fokusere på implementering af markørerne, og en række pilotprojekter som kan gennemføres i forbindelse med dette. Det forventes at du kan producere min. én artikel som førsteforfatter på baggrund af arbejdet. I løbet af foråret 2014 tages der endeligt stilling til efterårets forløb i samarbejde med de involverede parter.

Studerende i Aarhus indskrives som forskningsårsstuderende ved Center for Akutforskning med professor Hans Kirkegaard som hovedvejleder. Projektleder for ekspert panel processen Michael Moesmann vil fungere som medvejleder for dén del af forskningåret. Såfremt efterårets projekter tilknyttes Fælles AKUT afdelingen i Aarhus, vil Læge, MBA, Phd-studerende Anders Møllekær, Læge Julie Mackenhauer og DESIGN EM-netværket fungere som medvejledere.

Der er økonomisk garanti for din løn (10.000 kr/md) i 12 mdr. samt en kontorplads. Du tilbydes de sædvanlige kurser i forbindelse med forskningsåret med mulighed for indskrivning på de øvrige Ph.d.-kurser på AU.

Du har:

  • Interesse for det in-hospitale akutte område
  • Struktur, selv-starter og er detaljeorienteret med en ’can-do’ attitude
  • Fleksibel og har gerne erfaring med projektstyring eller organisatoriske opgaver

Hvis det har interesse så send venligst CV, karakterudskrift og motiveret ansøgning til

  • michael(snabel-a)moesmann.co / +45 61670402
  • Vigtigt: cc din ansøgning til julmac(snabel-a)rm.dk
  • Deadline: 7/1/2014