13
jan

0

Forskningsår i børne- og ungdomspsykiatri

Vi søger en forskningsårsstuderende til et stort Cochrane systematisk review om ”Effekt og bivirkninger af Methylphenidat til Børn og Unge med ADHD”.  Med opstart hurtigst muligt.

(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009885/abstract)

Selve arbejdet foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland, Roskilde, i tæt samarbejde med Copenhagen Trial Unit og Cochrane Developmental Problems and Learning Problems Group (CDPLPG). Du vil indgå i et internationalt team inklusiv tre medicinstuderende, og dit arbejde vil bl.a. bestå i dataekstraktioner, biasvurdering og meta-analyser. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet. Du vil få medforfatterskab på reviewet, der skal afsluttes i 2014.

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.
Du vil desuden få mulighed for at skrive din bachelor- eller kandidatopgave hos os.

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 10.000 til driftsudgifter. Lønnen er betinget af modtagelse af fondsmidler, som allerede er ansøgt.

Yderligere oplysninger kan fås hos Psykolog, Ph.d., Seniorforsker Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf 25 11 99 01

Ansøgningsfrist: Tirsdag 04. februar kl 12.00

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk(snabel-a)regionsjaelland.dk (samt cc til:  ojst(snabel-a)regionsjaelland.dk).

eller

Psykiatrisk Forskningsenhed
Att: Forskningschef, professor, Ph.d. Erik Simonsen
Toftebakken 9
4000 Roskilde.