20
jan

0

Forskningsår på Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Forskningsgruppe i akut abdominalkirurgi  på Gastroenheden, Hvidovre Hospital søger pr. 1. Februar 2014 en medicinstuderende  til en 1-årig forskningsstilling. Forskningsgruppen håndterer aktuelt et pågående interventionsstudie, 1 pilotstudie samt flere retrospektive opgørelser. Formålet er at belyse og forbedre af outcome efter større akut abdominalkirurgi.

Interventionsstudiet er et studie der undersøger effekten af et optimeret multimodalt tværfagligt standardiseret forløb hos patienter der gennemgår akut højrisiko abdominalkirurgi. Det indebærer optimering af patintgruppen perioperativt med blandt andet GDT væsketerapi samt fokus på hurtig udredning og operation. Endvidere risikostrateficering og tidlig mobilisering. Projektet foregår på Hvidovre Hospital og involverer Billeddiagnostisk Enhed, Anæstesiologisk afdeling, Gastroenheden (kirurgisk sektion) samt Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling.

Arbejdet vil bestå af indsamling af skemaer fra inkluderede patienter, indtastning i database samt udarbejdelse af kandidatopgave og/eller selvstændig artikel afhængig af indsats. Det selvstændige projekt omhandler mortalitetsprædiktion hos akutte kirurgiske patienter ved hjælp af kirurgiske og anæstesiologiske scoringssystemer.

Arbejdssted:  Gastroenheden, afsnit 360, Hvidovre Hospital
Arbejdstid: 37 timer ugentligt
Løn: 10.000 kr/måned. Stillingen er på forhånd fuldt finansieret.
Ansættelsesperiode:  1. februar 2014 (alternativt 1.marts 2014) og 12 måneder frem.

Vi søger en studerende der  er…

  • Fleksibel, pligtopfyldende og engageret
  • Kan bruge Excel (evt. også Access, ellers vil der være oplæring heri)
  • Har interesse i abdominalkirurgi og/eller anæstesiologi.
  • Har haft 8. semester
  • Kan arbejde både selvstændigt og som en del af en større gruppe

Vi kan tilbyde

  • Vejledning fra erfarne forskere
  • Klinisk forskningserfaring samt deltagelse i aktivt forskningsmiljø
  • Kandidatopgave
  • Evt. medforfatterskaber afhængig af indsats

Stillingen er fuldt finansieret. Hovedvejleder er Nicolai Bang Foss, der vil være dagligt samarbejde og supplerende vejledning ved PhD studerende Line Toft Tengberg.
Der vil blive afholdt samtaler d. 30. Januar.

 

Forskningsgruppen består af

PhD-studerende Line Toft Tengberg
Overlæge og dr. Med. Nicolai Bang Foss
Overlæge og dr. Med. Morten Bay-Nielsen
Overlæge Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge Lars Lindgaard
Professor Hans Jørgen Nielsen

Du bedes indsende motiveret  ansøgning samt CV til linetofttengberg(snabel-a)gmail.com
Ansøgningsfristen er søndag d. 26. Januar 2014, samtaler vil blive afholdt i ugen efter.