28
feb

0

1-årigt prægraduat forskningsår på Strålebiologisk Laboratorium, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Glioblastoma multiforme (GBM) er den mest hyppige og ondartede form for hjernetumor hos voksne. I tilfælde af tilbagefald eksisterer der ingen standardbehandling, og de fleste eksperimentelle behandlinger har vist begrænset klinisk effekt.
Et lægemiddel kaldet Bevacizumab har i kliniske forsøg vist sig at være en effektiv behandling til patienter med tilbagefald af GBM. Behandlingseffekten er dog meget varierende, da nogle af patienterne ikke har effekt af behandlingen, mens patienter, som har god effekt, lever længere og opnår bedre livskvalitet.

Formålet med projektet er at skabe ny viden om de mekanismer, der ligger til grund for kræftsvulstens følsomhed overfor Bevacizumab, og herunder identificere biomarkører (gener og proteiner), som kan forudsige, om den enkelte patient har gavn af behandlingen.
Til projektet er der desuden tilknyttet en Ph.d. studerende med baggrund som læge.

Målet med projektet er at forbedre behandlingen af vores patienter og derfor forventes det af dig, at der lægges energi og engagement i projektet. Projektet kan eventuelt starte som en del af en OSVAL opgave, men det forventes, at du kan tilsidesætte minimum 6 måneder til dette projekt.

Ansættelsesperiode:
Opstart i løbet af foråret 2014 og et år frem.
Løn: 10.000 kr./md. Vi vil i fællesskab søge midler.
Ansøgningsfrist: 15. april 2014. Ansøgninger behandles løbende.

Kontaktoplysninger:
Ansøgning og CV sendes til forskningschef, overlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poulsen, Strålebiologisk Laboratorium, afsnit 6321, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 35 45 63 03.

Yderligere oplysning kan findes på vores hjemmeside: www.radiationbiology.dk