23
apr

0

Maj Månedsmøde i PUFF om Farmakoepidemiologi

Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi vil til PUFFs sidste månedsmøde i forårssemestret 2014 komme og fortælle om forskning inden for farmakoepidemiologien. Danmark er anderkendt på verdensplan for den høje kvalitet af vores farmakoepidemiologiske forskning, primært pga af de landsdækkende registre. Vil du høre mere om mulighederne for forskningsår eller bachelor/kandidat inden for feltet, så kom til månedsmødet:

Dansk selskab for framakoepidemiologi (DSFE) har som formål at fremme udviklingen af farmakoepidemiologi i Danmark for herved at bidrage til en hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler. Farmakoepidemiologien er læren om brug og effekt af lægemidler i store befolkningsgrupper. De danske sundhedsregistres kvalitet og dækning er unikke, og har været med til at sikre dansk forsknings internationale gennemslagskraft indenfor farmakoepidemiologien.

DSFE kommer og giver en introduktion til faget og giver eksempler på udvalgte farmakoepidemiologiske studier. Dertil giver de en oversigt over danske farmakoepidemiologiske forskningsgrupper og hvad de kan tilbyde medicinstuderende i form af små projekter, forskningsår og evt senere ph.d. forløb.

 
Tid: tirsdag d. 6. maj kl. 16.15
Sted: lokale 42.1.11 på Panum