01
maj

0

Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk hæmatologi og pulmonologi søges

Hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) kan være en nødvendig og livreddende behandling af børn med leukæmi, men er forbundet med alvorlige risici, blandt andet i form af svære lungekomplikationer. Børne- og Ungeafdelingen på Rigshospitalet varetager undersøgelse og behandling af alle børn der gennemgår HSCT i Danmark. Gennem de seneste år har en forskergruppe i afdelingen arbejdet med at undersøge baggrunden for de lungekomplikationer som nogle patienter oplever, samt mulighederne for tidlig diagnostik, som kan medføre tidligere og bedre behandling.

Vi har gennemført et prospektivt opfølgningsstudie, der har fulgt stamcelletransplanterede børn op til 2 år efter transplantationen med avancerede lungefunktionsmål og immunologiske tests. Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til ½ eller 1 års ansættelse, der kan være med til at opgøre dette materiale med henblik på videnskabelig publikation.

Studiet giver god mulighed for at få indsigt i pædiatrisk immunologi og hæmatologi på højt specialiseret niveau, såvel som detaljeret kendskab til forskellige mål for lungefunktion hos børn. Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi og der er mulighed for at skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation. Vi ser forskningsopholdet som en forberedelse til et eventuelt Ph.D. studium.

Løn og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med vejleder.

Ansøgningsfristen er fredag 9. maj. Samtaler vil blive afholdt den 13. maj (aften).

Motiveret ansøgning inkluderet CV og karakterudskrift sendes til:

Hilde Hylland Uhlving, læge og Ph.D. studerende

Tlf. 29806203/e-mail: hilde.hylland(snabel-a)gmail.com