05
maj

0

Lønnet forskningsår på Anæstesiologisk Afd, Herlev Hospital – KORT FRIST!!

Forskning er grundstenen bag den kliniske praksis som læge. Går du med tanker om at lære, hvad det egentlig vil sige at forske har du her en mulighed.

Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev Hopital søger aktuelt penge til 1-2 skolarstipendier til engagerede stud.med.’er som har lyst til bruge et år (eller op imod et år) på lønnet, vejledt fuldtidsforskning. Ansættelsesstart efter sommerferien.

Du vil få et selvstændigt projekt indenfor ortopædkirurgi og anæstesi om komplikationer til ankelkirurgi, hvor vi allerede har opbygget en database med let tilgængelige patientdata klar til bearbejdning. Derudover inddrages du i praktisk gennemførsel af vores kliniske forskning på akutte patienter, som sikrer dig en bredere læring og grundlæggende forståelse for forskningsmetode etc.

Data er fint egnet til publikation med 1-2 førsteforfatterskaber, hvoraf den ene kan udgøre din kandidatopgave. Desuden muligt medforfatterskab på andre artikler samt præsentation på relevant videnskabelig kongres.

Du skal have lyst til at deltage – dette er ikke bare en nem vej til et bedre CV. Det forventes, at du er engageret, kan arbejde selvstændigt og er fleksibel mht. arbejdstider. Til gengæld er vi også fleksible og du får kompetent vejledning i hele forløbet. Aflønning efter gældende standard for skolarstipendier.

KORT FRIST!

Pga. ansøgning om forskningsmidler har vi desværre kort frist og skal blive enige i denne uge.

Send derfor dit CV (gerne inkl. en karakterudskrift hvis muligt) og en kort, motiveret ansøgning på email til undertegnede senest i morgen tirsdag 06.05.2014 – gerne før(!), så vender vi tilbage snarest.

Venlig hilsen

Rune Sort

rune.sort.03(snabel-a)regionh.dk
Læge, Klinisk Assistent, ph.d. stud.
Forskningsenheden Anæstesiologisk Afdeling
Herlev Hospital