08
maj

0

1-årigt prægraduat forskningsår på Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital

Registerbaseret studie af forekomsten af psykisk sygdom hos unge med diabetes type 1

Unge med diabetes mellitus type 1 (DMT1), som samtidig har psykiske vanskeligheder, udgør en klinisk og samfundsmæssig udfordring, der mangler at blive videnskabeligt belyst for at kunne imødekommes tilstrækkeligt effektivt. Vi ønsker derfor at undersøge forekomsten af psykisk sygelighed hos unge med DMT1 ud fra nationale registerdata

Du vil blive tilknyttet Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, og derudover være en del af et netværk bestående af forskningsleder, lektor, dr.med. Anne Mette Skovgaard, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, afdelingslæge, ph.d. Kirsten Boisen, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og forskere på Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet.

Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskning, samt arbejder med dit selvstændige projekt. Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende eksamination og kan bruges som forberedelse til et eventuelt ph.d.-studium.

Lønnen søges i samarbejde med vejleder, og udgør 10.000 kr/md.

Ansøgningsfristen er 18/5.

Du er meget velkommen til at kontakte Grete Teilmann for at høre nærmere om projektet, vores forskningsmiljø og de konkrete opgaver der vil være i projektet.

Motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift sendes til

Grete Teilmann, forskningsansvarlig afdelingslæge, lektor, ph.d.
Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital
Tlf: 48294240
email:grete.katrine.teilmann(snabel-a)regionh.dk