08
maj

0

Medicinstuderende søges til timelønnet forefaldende arbejde på klinisk projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

Vi søger 2 medicinstuderende (min 8. semester) til timelønnet forskningsarbejde. Det drejer sig om ca. 6-8 timer ugentligt pr. studerende.  Arbejdet påbegyndes ca. midt juli med 2 følgevagter og herefter 3 uger i august med 2 dage pr uge. Fra september indgår de studerende i et team af studerende som dækker alle månedens forsøgsdage (typisk 3-4 hverdage).

Projektet, kaldet iPower, omhandler kvinder med angina pectoris, hvor der ikke er fundet stenose på koronararterier ved Koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær dysfunktion, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger.

Den studerendes arbejdsopgaver vil være følgende:

1)    Min. 2 månedlige forsøgsdage hvor den studerende bl.a. vil stå for en samtale med patienten, lægge venflon og blodprøvetagning samt håndtering.

Mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30

2)    Fleksibelt arbejde med inklusion af patienter ved telefonisk kontakt

3)    Indtastning af blodprøvedata

Vi søger medicinstuderende som er ansvarlige og er glade for praktisk arbejde. Det er en fordel at have kendskab til venflon anlæggelse, men det er ikke et krav. Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest og som kan afsætte mindst 2 hverdage til forsøgsarbejde pr måned.

Den studerende kommer til at arbejde i et team med flere PhD-studerende.

Opstart ca. midt juli. Løn 160 kr./ time.

Interesserede bedes rette henvendelse til

PhD-studerende, Daria Frestad, MD

Email: daria.frestad(snabel-a)gmail.com

Tlf: 60842644