16
maj

0

Scholarstipendiat på psykiatrisk afdeling O, psykiatrisk center København, Rigshospitalet

Psykiatrisk Afdeling O (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København søger en medicinstuderende til et 1-årigt scholarstipendiat fra 1. september 2014
I dag lever skizofrene patienter i gennemsnit 20 år kortere end baggrundsbefolkningen, og over halvdelen af dødsfaldene skyldes somatisk sygdom – især hjertekarsygdomme. Liraglutid (Victoza) er en GLP-1 agonist, som anvendes til behandling af type 2 diabetes. I det aktuelle studie, som er dobbeltblindet, placebo-kontrolleret og randomiseret, vil vi undersøge, om skizofrene patienter med overvægt og metaboliske forstyrrelser opnår en bedring af deres metaboliske forstyrrelser ved 16 ugers behandling med Victoza. I forbindelse med inklusion af patienter til studiet, vil der ydermere blive foretaget en undersøgelse af skizofrene patienters alkoholforbrugsmønstre. Disse data fra inkluderede patienter i forsøget vil senere kunne bruges til at vurdere, om Victoza har en mulig effekt på alkoholforbruget.
Studiet ledes af prof. i psykiatri Anders Fink-Jensen og prof. i endokrinologi Tina Vilsbøll.
For mere info, se på vores hjemmeside: psyktreat.sharepoint.com (NB. ikke www foran)
Alle tilladelserne fra Sundhedsstyrelsen, Vidensskabsetisk Komite og Datatilsynet er på plads, og de første patienter er inkluderet. Patienter, skal fortsat hverves fra bosteder og via distrikt psykiatriske centre i Region H og Region Sjælland over de næste 2 år. I alt skal 96 patienter inkluderes. Det er et overvejende somatisk (endokrinologisk) studie med en masse klinisk arbejde som fx en 4 timers sukkerbelastning, objektiv undersøgelse af deltagerne, blodprøvetagning og lign.
Vi søger en studerende, der er
Interesseret i intern medicin, endokrinologi og psykiatri
Selvstændig, initiativrig og interesseret i at arbejde i et klinisk lægemiddelforsøg med alt fra hvervning af patienter til kliniske opgaver i det daglige
Ambitiøs, og som gerne vil skrive videnskabelige artikler på engelsk
Humoristisk, fyldt med gå-på-mod og empatisk
Fleksibel, da vi er et lille team med mange forskellige opgaver
Vi kan tilbyde
Et fuldt finansieret 1-årigt scholarstipendiat
Deltagelse i ovenstående GLP-1-studie
Selvstændigt forskningsprojekt, som vil blive defineret indenfor rammerne af GLP-1-studiet, og som vil handle om de skizofrenes alkoholforbrug. Det er meningen, at dette projekt vil kunne bruges som kandidatopgave
Du vil blive involveret i alle aspekter af studiet i tæt samarbejde med en ph.d.-studerende (læge Julie Rask Larsen), en forskningssygeplejerske (Britt Marie Droob), en forskningsårs-stud. (Mathilde Jakobsen) og en bioanalytiker (Bente Bennike)

Ansøgningsfrist er 1. juli 2014
Motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift sendes til Julie Rask Larsen:
dr.rask@gmail.com / 22 97 77 57
Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Julie Rask Larsen eller forskningsårs-studerende Mathilde Jakobsen: qvg296@alumni.ku.dk