01
jun

0

Prægraduat forskningsår i pædiatri

Er du interesseret i pædiatri?

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er COPSAC – Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood – fødselskohortestudie, hvor vi følger ca. 1.100 gravide kvinder og deres børn; se www.bornogastma.dk og www.copsac.com.

Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og mulighed for at forberede eget PhD studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der består af PhD- og forskningsårsstuderende forskningsassistenter og datamanagers, statistikere, IT-support og administratorer samt vores professor. Dine arbejdsopgaver omfatter deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorte foruden din egen forskning.

Lønnen er 10.000 kr./mdr.

Tiltrædelse 1. august 2014.

Der er rig mulighed for selv at tilrettelægge dit projekt i samråd med professor Hans Bisgaard. Et muligt projekt omhandler, hvilke effekter tidlig indsat inhalationssteroidbehandling til astmasymptomer kan betyde for barnets senere lungefunktion og vækst.

Kontakt:
job@dbac.dk
Ansøgningsfrist er d. 15. juni 2014, men vi ser på ansøgningerne løbende.