10
jun

0

1-2 Forskningsårs-studerende til studie om hjernekræft

Vi søger 1-2 forskningsårs-studerende til at bistå med projekt om hjernekræft og psykosociale forhold.
Studiet er et samarbejdsprojekt mellem Kræftens Bekæmpelse, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet og Neurologisk afd., Nordsjællands Hospital, Hillerød.
Projektet omhandler hjernekræft og psykosociale indsatsområder. Patienter med hjernekræft har en meget kompleks symptombyrde med svære psykosociale følger for både patienter og pårørende.
Studiet tager udgangspunkt i Dansk Neuroonkologisk Register (DNOR) og suppleres med en enquete om psykosociale problemer, som de opleves specielt af de pårørende.
Vi tilbyder et spændende forskningsmiljø, vejledning, mulighed for at erhverve forskningserfaring, for at skrive kandidatopgave og videnskabelige publikationer. Opgaven er i samarbejde med undertegnede at forestå ovenstående projekt og evt. supplerende et valideringsstudie af en klinisk database om hjernekræft.
Vi søger studerende, som er på kandidatdelen af studiet (gerne bestået 10. semester), som har lyst til forskning, og som er engagerede, åbne, fleksible og i stand til at arbejde selvstændigt.

Ansættelsesperiode: 1. september 2014 – 31. august 2015.
Løn udgør 10.000 kr./md.
Ansøgningsfrist: 24. juni 2014.
Ansøgning og CV sendes til Christoffer Johansen, professor, e-mail: christof@cancer.dk
og Birthe Krogh Rasmussen, overlæge, dr.med., e-mail: Birthe.Krogh.Rasmussen@regionh.dk
Hvis du har behov for yderligere information er du velkommen til at kontakte os.