17
jun

0

Forskningsår i Diagnostisk Enhed

Forskningsår i Diagnostisk Enhed,
Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling, Nordsjællands Hospital/Hillerød

Diagnostisk Enhed ved Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling, Nordsjællands Hospital/Hillerød søger en medicinstuderende, som interesserer sig for lungesygdomme, cancer eller almen praksis, til et prægraduat forskningsår.

Diagnostisk Enhed blev etableret i april 2012 som et nyt tilbud primært til patienter i almen praksis og deres praktiserende læger. Patienter med uspecifikke symptomer, som giver mistanke om alvorlig lidelse, herunder cancer, kan henvises til Diagnostisk Enhed, som sikrer et hurtigt udredningsforløb.

Ved Diagnostisk Enhed, Nordsjællands Hospital/Hillerød, er der nedsat en forskningsgruppe, bl.a. bestående af 2 ph.d.-studerende, som skal undersøge effekten af Diagnostisk Enhed.

Som prægraduat forskningsårsstuderende kan du være med til at beskrive patientpopulationen i Diagnostisk Enhed og undersøge sammenhænge mellem demografiske data, parakliniske data, objektive fund og cancer.
Du kan selv være med til at udforme projektbeskrivelsen og derved dirigere projektet i retning af netop dit interesseområde.

Vi tilbyder:
kandidatopgave
mulighed for publicering og 1. forfatterskab
klinisk forskning
en varieret hverdag i et spændende forskningsmiljø med ph.d.-studerende og prægraduate forskningsårsstuderende.

Ansættelsesperiode: 1. september 2014 eller snarest derefter

Løn: Kr. 10.000 pr. måned

Motiveret ansøgning og CV sendes senest 1. august 2014 til Anne Orholm Nielsen anne.orholm.nielsen.01@regionh.dk.
Ansøgningerne behandles løbende.

Ønsker du at høre nærmere om projektet og forskningsgruppen er du velkommen til at tage kontakt via mail.