13
aug

0

Medicinstuderende søges snarest til prægraduat forskningsår om palliativ indsats

Medicinstuderende søges snarest til prægraduat forskningsår om palliativ indsats
Kort om DOMUS-projektet:
DOMUS tager afsæt i, at langt de fleste kræftpatienter hellere vil opholde sig i eget hjem end på et hospital. Undersøgelsen skal afdække, hvordan flere patienter, der ønsker at være hjemme, kan få opfyldt dette ønske ved at forstærke støtten i hjemmet med palliativ (lindrende) indsats. For at undersøge effekten af hurtig palliativ indsats randomiseres patienterne i to grupper: én gruppe, der modtager den hurtige palliative indsats i eget hjem og én gruppe, der modtager de sædvanlige tilbud. Projektet startede medio 2013 og der inkluderes patienter til ultimo 2015.
Du kan læse mere om projektet på: http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Finsencentret/Onkologisk+Klinik/Forskning+og+udvikling/DOMUS/
Stillingen:
Du vil indgå i projektets tværfaglige forskningsgruppe og være beskæftiget på fuld tid med fleksible arbejdstider. Ansættelsen varer fra 1. september 2014 eller snarest derefter til og med juni 2015.
Den primære opgave består i dataindsamling, hvor du ved opslag i kliniske systemer og elektronisk patientjournal skal identificere patienter, der opfylder projektets inklusionskriterier og indføre alle vurderede patienter i en database. Du vil modtage al den oplæring, som opgaven og du kræver.
Den rapport, der skal skrives i forbindelse med forskningsåret kan med fordel udgøre bachelorprojekt eller speciale. Til rapporten kan du benytte data om de patienter, der allerede er inkluderet i projektet. Der er flere muligheder for fokusområder, eks. symptombelastning og livskvalitet. Der udgår en mængde publikationer fra projektet, og du vil desuden blive medforfatter af mindst én videnskabelig publikation når projektet afsluttes primo 2016.
Ansøgeres ønskede kvalifikationer:
Systematisk – kan arbejde konsekvent med in- og eksklusionskriterier
Erfaring med at læse patientjournaler
Har interesse og gerne viden om sygdoms- og behandlingsforløb ved kræftsygdomme
Har interesse og gerne viden om palliation
Reflekterer og stiller spørgsmål
Opsøger viden
Lønnen er 10.000 pr. måned. Spørgsmål om stillingen kan rettes til PhD-studerende Kirstine Skov Benthien på: 35454796. Ansøgning og CV sendes til Professor Per Sjøgren på per.sjoegren@regionh.dk inden 25. August.