28
aug

0

Studentermedhjælper søges til projekt om palliativ indsats

Kort om DOMUS-projektet:
DOMUS tager afsæt i, at langt de fleste kræftpatienter hellere vil opholde sig i eget hjem end på et hospital. Undersøgelsen skal afdække, hvordan flere patienter, der ønsker at være hjemme, kan få opfyldt dette ønske ved at forstærke støtten i hjemmet med palliativ (lindrende) indsats. For at undersøge effekten af hurtig palliativ indsats randomiseres patienterne i to grupper: én gruppe, der modtager den hurtige palliative indsats i eget hjem og én gruppe, der modtager de sædvanlige tilbud. Projektet startede medio 2013 og der inkluderes patienter til ultimo 2015.
Du kan læse mere om projektet på:
http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Finsencentret/Onkologisk+Klinik/Forskning+og+udvikling/DOMUS/Til+fagpersoner/
Stillingen:
Den primære opgave består i dataindsamling, hvor du ved opslag i kliniske systemer og elektronisk patientjournal skal identificere patienter, der opfylder projektets inklusionskriterier og indføre alle vurderede patienter i en database. Arbejdstiden er ca. 15 timer ugentlig og opgaven kan løses på alle tider af dagen. Du vil indgå i projektets tværfaglige forskningsgruppe, og der vil være mulighed for at deltage i projektets øvrige opgaver og publikationer alt efter egne interesser og kompetencer.
Ansøgeres ønskede kvalifikationer:
Stud. Med. på kandidatdelen eller Stud. Scient San. (eller tilsvarende) med sygeplejebaggrund
Systematisk – kan arbejde konsekvent med in- og eksklusionskriterier
Erfaring med at læse patientjournaler (OPUS)
Har interesse for og gerne viden om onkologi
Har interesse for og gerne viden om palliation
Er reflekteret og engageret
Løn efter aftale med personale afdelingen på Onkologisk Klinik. Spørgsmål om stillingen kan rettes til PhD-studerende Kirstine Skov Benthien på: 3545 4796. Ansøgning og CV sendes til Professor Per Sjøgren på per.sjoegren@regionh.dk inden 22. september. Ansættelsen starter 1. oktober