04
sep

0

Forskningsårs-studerende søges til neuro MR forskning

Vi søger en medicinstuderende til et forsknings- og udviklings-projekt på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.

Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive isotoper. Vi råder over 5 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 cyclotroner og en stor radiokemienhed. Arbejdspladen er meget tværfaglig med nuklear medicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Afdelingen udfører ca. 7000 kliniske PET skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og udvikling. Afdelingens profil er beskrevet andet steds: http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Diagnostisk+center/Klinisk +Fysiologisk+og+Nuklearmedicinsk+Klinik/Forskning/

Se Årsberetninger.

Du skal knyttes specielt til neuro-området med fokus på avanceret neuro-MR.

Projektets overordnede formål er at etablere en hurtig og patientvenlig funktionel MR metode til non-invasiv kvantificering af hjernens globale blodgennemstrømning og ilt-metabolisme. Metoden kan have betydning for at karakterisere og monitorere hjernens funktionelle status i forbindelse med global skader, f.eks. hovedtraumer, demens, toxisk/metabolisk encephalopati og neuroinflammation.

Projektet er teknisk præget. Du skal læse litteraturen, deltage i planlægningen og udførelsen af skanningerne, og i efterbehandlingen af data.

Vi foretrækker en kandidat, der:

 • Er sidst på Bachelor delen/i begyndelsen af Kandidat-delen
 • Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende
 • Interesseret i neurofagene og billeddannelse
 • Interesseret i fysik, computervidenskab, statistik, matematik.
 • Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle hjemme

  med en computer på et avanceret niveau.

 • Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en

  forudsætning Vi leverer:

 • Ansættelsen er for et år og aflønning er 10.000 kr/mnd.
 • Vejledning i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Enhed for Funktionel

  Billeddiagnostik, Glostrup Hospital.

 • Mulighed for at deltage i publikationer.
 • Mulighed for at fortsætte arbejdet efter afsluttet forskningsår
 • Start ultimo 2014 eller efter aftale.

  Send venligst en 1 sides CV med angivelse af foreløbige karakterer og andre kvalifikationer, samt motiveret ansøgning på e-mail til lægesekretær:

page1image19632 page1image19792

Mette Myltoft: Mette.Myltoft@regionh.dk Ansøgningsfrist 1 oktober 2014
Din hovedvejleder bliver:
Otto Henriksen, Overlæge, ph.d. Rigshospitalet

Medvejledere er:
Ian Law, Overlæge, ph.d, dr.med. Rigshospitalet
Henrik Larsson, Professor, Overlæge, ph.d, dr.med., Glostrup Hospital

page2image2776 page2image2936

Eksempel på de typer MR data man skal arbejde med:

Med MR udføres angiografi af hjernens kar (a). Et eller flere snit udvælges og blodgennemstrømingen gennem et tværsnit af de store arterier (b) udmåles (c). Ilt mætningen i sinus sagittalis superior måles (e, f). Når hjernens blod gennemstrømning og ilt mætningen på arterie og venesiden er kendt, kan hjernens Iltmetabolismen beregnes.

Wehrli FW, Rodgers ZB, Jain V et al. Time-Resolved MRI Oximetry for Quantifying CMRO2 and Vascular Reactivity. Acad Radiol. 2014;21:207-214.