05
okt

0

Forskningsår i pædiatrisk hæmatologi og immunologi

Vi søger en studerende til et prægraduat forskningsår om immunsystemet efter knoglemarvstransplantation med start 1 februar 2015.

Knoglemarvstransplantation kan være en livreddende behandling for børn med leukæmi, men er forbundet med alvorlige komplikationer, bl.a. alvorlig svækkelse af immunsystemet. BørneUngeKlikken på Rigshospitalet varetager undersøgelse og behandling af alle børn, der gennemgår knoglemarvstransplantation i Danmark.

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til 1 års ansættelse mhp. gennemførelse af et selvstændigt projekt om betydningen af væksthormon for gendannelsen af immunsystemet efter knoglemarvstransplantation. Arbejdet består dels i indsamling af blodprøver og kliniske data på vores transplantationsklinik og dels i laboratoriemæssig analyse af det indsamlede materiale.

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt.

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatspeciale og få et førsteforfatterskab på en videnskabelig publikation samt deltagelse i videnskabelige kongresser. Forskningsåret kan være  en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.

Løn (10.000 kr./måned) og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med din vejleder, overlæge dr.med. Klaus Müller.

Pga. ansøgning om fondsmidler er ansøgningsfristen mandag d. 20 oktober kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt d. 22. oktober (eftermiddag).

Hvis du synes, det kunne være spændende med et forskningsår indenfor pædiatri, som både byder på patientkontakt og laboratoriearbejde, så send en motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til:

Katrine Kielsen
Læge, Klinisk Assistent
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Tlf.: 21470930, email: katrine.kilesen@regionh.dk