22
okt

0

Medicinstuderende søges til Prægraduat Forskningsår

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiolog til et klinisk projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Den forskningsstuderende kommer til at være en del af et større forskerteam og i meget tæt samarbejde med en phd-studerende. Projektet er knyttet til iPower (ImProve diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease), som omhandler kvinder med angina pectoris uden stenoser på koronararterier undersøgt med koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær sygdom. I dette delprojekt vil vi undersøge om der en gavnlige effekt af ca. 12 måneders ACE-hæmmer behandling, Ramipril i et randomiseret placebo kontrolleret forsøg. Du vil få et delprojekt som omhandler karfunktion målt ved flow medieret dilation (FMD) før og efter behandlingen. Du vil selv komme til at foretage undersøgelsen på patienterne og vil derfor blive oplært i ultralydsteknik.

Du kan læse mere om hovedprojektet på: http://ipowerhjerter.dk.

Stillingen: Ansættelsen som prægraduat forskningsårstuderende varer 12 måneder. Opstart vil ske enten i foråret eller efteråret når vi har alle godkendelser i hus. Da patienterne skal være i behandling i ca. 12 måneder vil du i midten af forskningsårsstudiet kunne tage et halvt år tilbage til studierne. Da du kommer til at være en vigtig del af forskningsgruppen vil du være ansat som timelønnet forskningsassistent i det halve år hvor du er tilbage på studiet. Vi vil sørge for at opstart og pauser kommer til at passe med dine studier, men det kræver selvfølgelig lidt fleksibilitet fra dig.

Dine arbejdsopgaver:

  • samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, registrering af patientdata i projektets database, inklusion af patienter ved telefonisk kontakt, ansøge midler, artikelskrivning samt præsentation af data ved kongresser (i samarbejde med phd-studerende)
  • Måling af FMD ved ultralyd af a. Brachialis

Som forskningsårstuderende vil du være ansvarlig for gennemførelse af dit eget forskningsprojekt. Dit prægraduat forskningsår skal afsluttes med en rapport, som kan udgøre dit kandidatspeciale. Der vil blive mulighed for at publicere resultater i et videnskabeligt tidsskrift, samt for deltagelse i kurser og international konferencer.

Lønnen er 10.000 / måned.

Vi søger en medicinstuderende:

  • som har bestået 8. semester
  • som er selvstændig, ansvarlig, struktureret, glad for praktisk arbejde og god til at snakke med patienter og fleksibel mht opstart og studiepause.

 Motiveret ansøgning og CV bedes sendes til:

 PhD-studerende, Marie Michelsen

 Email: marie.m.michelsen@gmail.com  Tlf: 31105779