28
okt

0

Forskningsår inden for hjernetumorforskning

Malign hjernetumor scannet med MR og PET med F18-Flouro-Ethyl-Tyrosin (FET).

EMNE

PET undersøgelser og prognose i patienter med

Glioblastoma Multiforme

 

 

STED

Strålebiologisk Laboratorium, Onkologisk Klinik,

Finsencenter i samarbejde med Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET, Rigshospitalet

 

 

START

Vinter 2014/2015

 

 

 

Glioblastoma Multiforme er den hyppigste og mest ondartede hjernetumor hos voksne. Standardbehandling til patienter med nydiagnosticeret Glioblastom er maximal kirurgisk fjernelse af tumor efterfulgt af strålebehandling og konkomitant og adjuvant Temozolomide, men prognosen er fortsat meget dårlig, og median-overlevelsen er kun 14,5 måneder.

Til planlægning af den mest optimale strålebehandling anvender vi MR-scanning, og i de seneste år har vi også anvendt PET (Positron emissions tomografi)-scanning. PET-scanning med traceren 18F-Flouro-Ethyl-Tyrosin (FET) kan anvendes til at identificere metabolisk aktivt hjernetumorvæv. Vi ved ikke, om anvendelsen af PET-scanning kan forudsige udbyttet af behandlingen, hvorfor projektet går ud på at studere dette.

Til denne undersøgelse har vi etableret en klinisk og paraklinisk database, som kan bringes i anvendelse til at studere PET’s muligheder og begrænsninger.

Til projektet søges en engageret studerende med interesse for cancerforskning. Projektets varighed: 1 år.

Der vil i samarbejde med den studerende blive søgt et skolarstipendium.

 

Strålebiologisk Laboratorium
Strålebiologisk Laboratorium er et eksperimentelt kræftforskningslaboratorium tilknyttet Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Laboratoriets primære fokus er hjernetumorer, herunder model-etablering, cancer-stamceller og angiogenese.
Laboratoriet har nær tilknytning til den kliniske dagligdag og forsøger at bygge bro mellem basalforskning og klinisk forskning for dermed at blive klogere på tumorernes molekylære biologi og introducere denne viden til gavn for patienterne.
Dertil kommer, at laboratoriet har et stort netværk bestående af nationale og internationale forskningsgrupper og mange års erfaring med speciale- og Ph.D. studerende.

Henvendelse
Forskningschef, overlæge, dr. med Hans Skovgaard Poulsen, Telefon: 35 45 63 03,
E-mail: hans.skovgaard.poulsen@regionh.dk

Hjemmeside: www.radiationbiology.dk

 

Professor, overlæge, dr. med Ian Law, Telefon: 35 45 85 13,

E-mail: ian.law@regionh.dk