18
nov

0

Center for Perioperativ Optimering søger 2-3 scholarstipendiater til start d. 1.februar 2015

Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for sit eget projekt i ansættelsesperioden og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, involverede læger og patienter. Arbejdsopgaverne vil være varierede og vil bl.a. inkludere anmeldelse, godkendelse, opstart, koordinering og sammenskrivning af projekterne. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne indgår i en større strategisk satsning omhandlende ”Personalized treatment of patients with hernia disease”, der sigter mod individualiseret behandling af herniesygdom via øget kendskab til biologi, genetik, risikofaktorer, nye kirurgiske behandlingstiltag og produktafprøvninger. Der vil indgå eksperimentelle studier, kliniske studier og registerstudier i projektserien, og der vil i løbet af 2015- 2016 være ca. 10 personer tilknyttet projekterne alene i CPO.

Vi forventer at ansøgeren:

 • –  Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
 • –  Er struktureret, dedikeret og flittig
 • –  Er villig til at deltage i CPO’s sociale og faglige aktiviteter
 • –  Er medicinstuderende på kandidatdelen
 • –  Er med til at søge fondsmidler

  Vi tilbyder:

 • –  Deltagelse i artikelskrivningskurser
 • –  Deltagelse i 3 skrive-retreats i løbet af ansættelsen
 • –  Garanteret løn i form af 10.000 kr. månedligt
 • –  12 måneders ansættelse i en dynamisk og progressiv forskergruppe

  Om CPO:

  Center for Perioperativ Optimering (http://www.herlevhospital.dk/cpodenmark) er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. Vi værdsætter et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og det forventes at alle forskningsansatte skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup fra seniore ansatte. Forskningsområderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk forskning, registerforskning, basal forskning og translationel forskning.

  Ansøgning:

  Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til jakobburcharth@gmail.com inden d. 5/12 -2014. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere eftermiddage i uge 50 efter aftale.

  Yderligere information:

  Jakob Burcharth, læge, PhD (jakobburcharth@gmail.com, tlf: 26 27 26 62) Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com) Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (Jacob.rosenberg@regionh.dk)