16
dec

0

2 ét-årige stillinger som forskningsårsstuderende ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler

2 et-årige stillinger som forskningsårsstuderende er ledige til besættelse 1.2.2015 eller efter nærmere aftale derefter. Forskningsopgaverne vedrører arbejdsbetinget håndeksem og indgår i et stort randomiseret kontrolleret interventionsstudie i rammerne af et PhD-studium. Der foreligger et datamateriale omfattende omkring 1000 personer, som har fået anmeldt et arbejdsbetinget håndeksem, og forskningsopgaverne består i at belyse henholdsvis erhvervsrelaterede og livstilsrelaterede risikofaktorer for sværhedsgraden af håndeksem opgjort på forskellig måde.

Der foreligger finansiering af et forskningsårsstudium med en månedlig aflønning på DKK 10.000 samt annuum til deltagelse i videnskabelige konferencer. Det forventes, at hvert forskningsårsstudium resulterer i mindst én international videnskabelig publikation.

Projekterne foregår ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling i samarbejde med professor Tove Agner, Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Disse 2 afdelinger samarbejder om 2 PhD-projekter inden for det samme område.

Motiveret ansøgning med CV fremsendes til:

 

Professor overlæge, dr.med. Jens Peter Bonde

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

E-mail: Jens. Peter.ellekilde.bonde@regionh.dk

Mobil:  3043 8617

 

med frist onsdag, den 11. februar 2014