19
dec

0

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital

Vi søger 1 scholar til et prægraduat forskningsprojekt i endoskopienheden med start 1. Februar, 2015. Varighed 3-6 måneder.

 

Projektet

Endoskopiafsnittet på Herlev hospital har en betydelig forskningsaktivitet inden for området endoskopi. Afsnittet foretager ca. 10.000 procedurer om året. Blandt disse har afdelingen markeret sig i udvikling og forskning vedr. endoskopisk ultralydskanning. Det prægraduate projekt omhandler retrospektiv opgørelse af endoskopisk ultralyd vejledt biopsier fra solide og cystiske processer i pancreas og foregår i tæt samarbejde med vores patologiske afdeling, som vurderer vævsprøverne. Ved at implementere nye molekylærbiologiske undersøgelser af vævet forventer vi at kunne forøge det diagnostiske udbytte af biopsierne.

Du vil blive ansvarlig for dette projekt, som vi forventer vil resultere i 1-2 artikler med førsteforfatterskab samt mulig fremlæggelser på nationale og international kongresser.

Du kan desuden komme til at deltage i andre forskningsopgaver i afdelingen i ansættelsesperioden.

 

Forskergruppen

Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens overlæger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændig. Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer afsættelse i 3-6 måneder.

 

Send ansøgning (1A4 ark) og CV til john.gasdal.karstensen.01@regionh.dk senest 8/1-15. Samtaler vil foregå i uge 3.

 

Yderlige Oplysninger:

John Gásdal Karstensen, læge, ph.d. stipendiat, tlf. 40944465

Peter Vilmann, professor, dr.med. tlf. 61677950