15
feb

0

Forskning i hjernens funktion og metabolisme vha. avancerede 7-Tesla MR-skanninger.

Vi søger en engageret cand.med., gerne nyuddannet, som er interesseret i forskning og eventuelt i en speciallægeuddannelse i neurologi, neurokirurgi eller radiologi. Tiltrædelse pr. 1. august 2015 eller efter nærmere aftale.

Ph.D.projektet vil fokusere på undersøgelse af cerebrale patofysiologiske mekanismer ved migræne vha. avancerede 7-tesla MR-skanninger. Der undersøges aspekter af hjernens funktion og metabolisme, der formodes at have afgørende betydning for migræne.

Forskergruppen har et unikt og velfungerende setup for denne type forsøg og har de seneste år publiceret resultater i højt rangerede tidsskrifter.

Dansk Hovedpinecenter er internationalt førende i klinisk hovedpineforskning, hvilket indebærer store muligheder for at præsentere resultater ved nationale og internationale konferencer hvert år.
Forskergruppen består aktuelt af 14 forskere, herunder 1 professor, 4 seniorforskere, 4 kliniske assistenter (ph.d. studerende), 3 forskningsassistenter (medicinstuderende) og 2 forsknings bioanalytikere. Forskergruppen har et tæt samarbejde med radiologisk afdeling samt internationalt samarbejdspartnere i Basel (Schweiz), Leiden (Holland), Harvard og Stanford (USA). Der er således også mulighed for kortere ophold hos vores internationale samarbejdspartnere.

Stillingen er vagtfri og arbejdsugen kan delvist tilrettelægges efter individuelle behov. Det vil dog være en stor fordel at ansøgeren er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstider.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Vi sikrer finansiering til projektet, men det forventes, at den ansatte søger Ph.D. stipendiat ved f.eks. Københavns Universitet og derefter accepterer at overgå til Universitets gældende overenskomst for Ph.D.-studerende.

Yderligere orientering ved professor Messoud Ashina, tlf.: 2625 2395.

Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV direkte til professor Messoud Ashina, Ph.D., dr.med., Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital, E-mail: ashina@dadlnet.dk.
Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 1. april 2015.