10
mar

0

Bonkolab

1-årigt skolarstipendiat på Bonkolab, Rigshospitalet

Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslår en 1-årig forskerstilling med start august 2015. Projektet omhandler genetisk disposition til cancer hos børn. Forskningen vil omfatte litteraturstudie af risikomutationer, kortlægning af mulighed for og værdi af cancerovervågning hos risikoindivider, betydning af cancerdisponerende mutationer for behandlingstilrettelæggelse, samt cost-benefitanalyser ved screening af større populationer.

I Danmark rammes hvert år ca. 200 børn og unge af kræft. Det skønnes, at 10% af disse patienter er bærere af mutationer, der disponerer for kræft, hvilket har betydning for behandlingsvalg, deres risiko for sekundær cancer, samt for identifikation af mutationsbærere i nærmeste familie.

Medicinstuderende, der er på studiets kandidatdel kan ansøge. Gode kompetencer og interesse for matematik og statistik er en fordel.  Den studerende, der ansættes i stillingen, påregnes at afsætte tid til udarbejdelse af projektansøgninger i foråret/forsommeren.

Samtaler afholdes om formiddagen tirsdag den 7 april.

Kontaktoplysninger:

Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til forskningskoordinator Louise Helt (louise.rold.helt@regionh.dk), Børneonkologisk Laboratorium, afsnit JMC-5704, Blegdamsvej 9, 2100 KBH Ø. Senest kl 12.00 den 1. april 2015.