12
mar

0

1-årigt skolarstipendiat i Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Leverforskningsteamet ved medicinsk sektion i Gastroenheden opslår et 1-årigt forskningsstipendiat med start august 2015. Vores forskningsområde er primært komplikationer til skrumpelever.

Du vil få ansvar for et projekt, som består af en retrospektiv opgørelse af antibiotikaforbrug til patienter med skrumpelever. Derudover vil du blive tilknyttet de eksisterende projekter i afdelingen. Disse omfatter et randomiseret GCP-kontrolleret lægemiddel forsøg, som undersøger effekten af rifaximin på hæmodynamik og inflammationsmarkører, samt et prospektivt studie, som undersøger udvikling af forandringer i hjertet med ekkokardiografi, hjerte CT og hjerte MR.

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Gennemgang af journaler

Database indtastning

Litteratursøgning

Statistik

Rekruttering og kontakt til patienter

Praktiske opgaver på projektdage (venflon, blodprøver, andre noninvasive undersøgelser, ledsagelse af projektpatienter m.m.)

Hvad får du ud af forløbet:

Mulighed for at lave kandidat eller bacheloropgave

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab ved en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder?

 

Du vil blive aflønnet med et skolarstipendium svt. 10.000 kr/måned. Ansøgning om funding er i gang.

 

Medicinstuderende, der er på 5. semester eller derover kan ansøge. Klinisk interesse for intern medicin, ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel.

Samtaler afholdes om formiddagen 8. april 2015

Kontaktoplysninger:

Motiveret ansøgning med et kort CV og  og studiekarakterer fremsendes til Ph.d.-studerende Nina Kimer (nina.kimer@regionh.dk), Gastroenheden 360, medicinsk sektion, Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, DK-2650. Senest 29. marts 2015