12
mar

0

Center for Perioperativ Optimering søger op til 4 scholar-stipendiater til start d. 1.september 2015

Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for sit eget projekt i ansættelsesperioden og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Arbejdsopgaverne vil være varierede og vil bl.a. inkludere anmeldelse, godkendelse, opstart, koordinering og sammenskrivning af projekterne. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne vil være en kombination af registerforskning og kliniske forskning, og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske benigne og maligne sygdomme. Projekterne er planlagt i detaljer, men der vil være en stor grad af medindflydelse på arbejdsproces og egne arbejdsopgaver. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt, og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

Vi forventer at ansøgeren:

 • –  Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
 • –  Er struktureret, dedikeret og flittig
 • –  Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
 • –  Er medicinstuderende på kandidatdelen

  Vi tilbyder:

 • –  Detaljeret oplæring i artikelskrivning
 • –  Deltagelse i 3 skrive-retreats i løbet af ansættelsen
 • –  Garanteret løn i form af 10.000 kr. månedligt
 • –  12 måneders ansættelse i en dynamisk og progressiv forskergruppe

  Om CPO:

  Center for Perioperativ Optimering (http://www.herlevhospital.dk/cpodenmark) er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. Vi værdsætter et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og det forventes at alle forskningsansatte skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup fra seniore ansatte. Forskningsområderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk forskning, registerforskning, basal forskning og translationel forskning.

  Ansøgning:

  Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til jakobburcharth@gmail.com inden d. 5/4 -2015. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i uge 15 efter nærmere aftale.

  Yderligere information:

  Jakob Burcharth, læge, PhD (jakobburcharth@gmail.com, tlf: 26 27 26 62) Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com) Kristoffer Andresen, læge, PhD studerende (kristofferandresen@gmail.com) Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (Jacob.rosenberg@regionh.dk)