17
mar

0

Stud.med med interesse for telemedicin (eHealth) søges til forskningshalvår efteråret 2015

Danish Center for eHealth & Epidemiology (DEEP) søger 1 medicinstuderende, der skal indgå i et telemedicinsk forskningsprojekt i efteråret 2015. Projektet omhandler patienter med inflammatorisk tarmsygdom, der skal hjemmemonitorere sig ved hjælp af deres smartphone. Arbejdsopgaverne består i selvstændigt at inkludere patienter, varetage den daglige drift af projektet samt sammenskrivning af resultaterne. Løn tilbydes i form af 10.000 kr per måned. Start af forløbet er 1.9.2015, varighed 6 måneder.

Hvem er DEEP?Vi er en epidemiologisk forskningsgruppe ved Gastroenheden, Nordsjællands Hospital. Gruppen beskæftiger sig med mønstergenkendelse af sygdomsforløb, kohortestudier og telemedicinsk intervention hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Gruppen ledes af Pia Munkholm, der er Europas første professor i telemedicin, og er førende inden for forskningsområdet i Europa.

Hvad får du ud af det?

* Du indgår i en dynamisk og international anerkendt forskningsgruppe

* Du får kendskab til telemedicinsk forskning på højt niveau

* Du får dit projekt plubliceret, idet vi som udgangspunkt forventer, at du følger projektet til dørs med en artikel

* Kandidatspeciale. Der er mulighed for et halvt/helt forskningsår i forbindelse med projektet

 

Arbejdssted

Gastroenheden, medicinsk sektion

Nordsjællands Hospital

Frederikssundsvej 30

3600 Frederikssund

 

Motiveret ansøgning inkl. 1-2 siders CV sendes nedenstående, der også gerne besvarer spørgsmål vedrørende projektet. Studerende på kandidatdelen prioriteres.

Ansøgningsfrist: 15. april 2015

 

Johan Burisch, læge, PhD

Gastroenheden, Nordsjællands Hospital, Frederikssund

johan.burisch@regionh.dk