18
mar

0

Forskningsprojekt om laparoskopisk træning søger deltagere.

Kære Medicinstuderende,

I foråret 2015 afholdes et forskningsprojekt om laparoskopisk simulatortræning på Simulationscenter Rigshospitalet.
Laparoskopi er en operationsform som har vundet ind i de fleste kirurgiske specialer og anvendes til de fleste procedurer. Det er derfor også en forudsætning for kommende kirurger/gynækologer/thorax kirurger/ urologer at de kan beherske den.

I dette projekt skal vi afprøve en ny prototype der skaber kunstig dybdefornemmelse og fremadrettet kan bruges i træningen af kommende læger. Deltagelse kræver fremmøde til én session af i alt 3 timer hvor du vil træne og få feedback fra en instruktør.
Til forsøget søges der efter medicinstuderende som kunne have lyst til at deltage.
Hvis dette vækker din interesse er du velkommen til at tage kontakt til den forsøgsansvarlige og tilmelde dig projektet. Du kan læse mere om forsøget i følgende informationsbrev:

LVG.skriftlig deltager information.pdf

Pladserne fordeles først til mølle. Alle vil få en svar mail om de er kommet med i forsøget eller ej, svar mails vil dog først blive sendt rundt efter d.29/3 2015.

For at kunne deltage i projektet

  • skal man være medicinstuderende, intet semester krav
  • kunne afsætte i alt 3 timer til deltagelse ved en session
  • må man ikke have deltaget i andre forskningsprojekter med laparoskopisk træning tidligere
  • må man ikke have laparoskopisk erfaring (ingen selvstændigt udførte eller max 3 superviseret laparoskopiske indgreb)

Alle som deltager vil modtage dokumentation og få mulighed for at prøve den kommende certificeringsmodel for laparoskopi for kirurgi, gynækologi, urologi og thoraxkirurgi i Region Øst.

Ved spørgsmål eller behov for yderligere information kan man kontakte den projektansvarlige Stine Sørensen/ LVGtrial@gmail.com