09
apr

0

Forskningsårs-studerende ved Center for Inflammation og Metabolisme / Center for Aktiv Sundhed (CIM/CFAS) på Rigshospitalet

CIM/CFAS på Rigshospitalet søger en medicinstuderende til at deltage i et forskningsprojekt som forskningsårs-studerende.

CFAS forsker i ”træning som medicin” ved at bruge fysisk aktivitet/inaktivitet som intervention og studere effekten heraf på forebyggelse og behandling af forskellige sygdomme. Dette projekt fokuserer på sikkerheden og effekterne af træningsinterventioner til forskellige grupper af gastrointestinale kræftpatienter, samt på hvilke mekanismer, der kan ligge til grund for en forbedret prognose hos patienter med højt fysisk aktivitetsniveau.

Projektets to hovedformål er:

1)      At undersøge effekten af 12 ugers intervalgang på metabolisk sundhed for patienter med colorectal cancer

2)      At undersøge den akutte effekt af forskellige trænings-interventioner på ændringer i blod-biomarkører som potentielt kan påvirke hhv. tumor-vækst og metabolisme.

Som forskningsårs-studerende skal du deltage i udførelsen af de kliniske forsøg med screening af forsøgspersoner (anamneseoptagelse, blodprøver, konditest), samt blodprøvetagning i forbindelse med forsøgsdagene. Forskningsåret afsluttes med en skriftlig rapport om den forskning, som man har taget del i. Rapporten kan gælde som kandidatopgave.

Krav til dig:

–          Medicinstuderende der som minimum har færdiggjort 9. semester

–          Interesse i at tage orlov fra studiet i efteråret 2015 og foråret 2016 (projektstart 1. september 2015)

–          Interesse i at afprøve mulighederne i forskning

–          Selvstændighed og gåpåmod er en stor fordel

Du vil blive aflønnet med scholar stipendium 10.000 kr/måned.

Du kan få yderligere information ved at kontakte projektansvarlig Jesper Frank Christensen, PhD, på jesper.frank.christensen@regionh.dk. Tilføj gerne en kort beskrivelse af dig selv, samt motivation for ansøgning.

Projektansvarlige er Jesper Frank Christensen, PhD og Kristian Karstoft, læge, PhD

Overordnet ansvarlige er Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge, dr.med. Pernille Højman, PhD, MSc, Group Leader Cancer-gruppen.

Ansøgningsfristen er fredag den 24. april kl. 8.00.

Center for Inflammation og Metabolisme/Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

Besøgsadresse: Rigshospitalet, Tagensvej 20, opgang 75, 4. sal,
2200 København N

www.aktivsundhed.dk