20
apr

0

Interesseret i at få forskningserfaring?

Psykiatrisk Afdeling O (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København søger en medicinstuderende til et 1-årigt scholarstipendiat fra 1. juli 2015

I dag lever skizofrene patienter i gennemsnit 20 år kortere end baggrundsbefolkningen og over halvdelen af dødsfaldene skyldes somatisk sygdom – især hjertekarsygdomme. Liraglutid (Victoza) er en GLP-1 agonist, som anvendes til behandling af type 2 diabetes. I det aktuelle studie, som er dobbeltblindet, placebo-kontrolleret og randomiseret, vil vi undersøge, om skizofrene patienter med overvægt og metaboliske forstyrrelser opnår en bedring af deres metaboliske forstyrrelser ved 16 ugers behandling med Victoza. I forbindelse med inklusion af patienter til studiet, vil der ydermere blive foretaget en undersøgelse af skizofrene patienters alkoholforbrugsmønstre. Disse data fra inkluderede patienter i forsøget vil senere kunne bruges til at vurdere, om Victoza har en mulig effekt på alkoholforbruget.

Studiet ledes af prof. i psykiatri Anders Fink-Jensen og prof. i endokrinologi Tina Vilsbøll.

For mere info, se på vores hjemmeside: psyktreat.sharepoint.com (NB. ikke www foran)

Alle tilladelserne fra Sundhedsstyrelsen, Vidensskabsetisk Komite og Datatilsynet er på plads, og over 60 patienter er inkluderet. Patienter skal fortsat hverves fra bosteder og via distrikt psykiatriske centre i Region H og Region Sjælland over det næste år. I alt skal 96 patienter inkluderes. Det er et overvejende somatisk (endokrinologisk) studie med en masse klinisk arbejde som fx en 4 timers sukkerbelastning, objektiv undersøgelse, blodprøvetagning og lign.

Vi søger en studerende, der er

  • Interesseret i intern medicin, endokrinologi og psykiatri
  • Selvstændig, initiativrig og interesseret i at arbejde i et klinisk lægemiddelforsøg med alt fra hvervning af patienter til kliniske opgaver i det daglige
  • Ambitiøs, og som gerne vil skrive videnskabelige artikler på engelsk
  • Humoristisk, fyldt med gå-på-mod og empatisk
  • Fleksibel, da vi er et lille team med mange forskellige opgaver

Vi kan tilbyde

  • Et fuldt finansieret 1-årigt scholarstipendiat
  • Deltagelse i ovenstående GLP-1-studie
  • Selvstændigt forskningsprojekt, som vil blive defineret inden for rammerne af GLP-1-studiet. Det er meningen, at dette projekt vil kunne bruges som kandidatopgave
  • Du vil blive involveret i alle aspekter af studiet i tæt samarbejde med en ph.d.-studerende (læge Julie Rask Larsen), læge Kamuran Kuyuncu, andre forskningsårs-studerende og bioanalytiker Bente Bennike

Ansøgningsfrist er 1. juni 2015

Motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift sendes til Julie Rask Larsen:

dr.rask@gmail.com/ 22 97 77 57

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Julie Rask Larsen eller forskningsårs-studerende Michelle Jakobsen: michelle.iris.jakobsen.01@regionh.dk