18
maj

0

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik søger scholar-stipendiat til start snarest muligt

CTX

I forbindelse med forsættelsen af et eksisterende projekt, søger ECV (esophagus-Cardia-ventrikel) forsker gruppen hermed en medicinstuderende på 4. – 5. semester på kandidatdelen, som kunne tænke sig at blive introduceret til klinisk forskning. Som skolarstipendiat vil man få ansvaret for sit eget projekt i ansættelsesperioden og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Arbejdsopgaverne vil være varierede og vil bl.a. inkludere anmeldelse, godkendelse, opstart, koordinering og sammenskrivning af projekterne. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik.

Projektet vil være kliniske forskning, og omhandler optimering af kirurgiske patienter og de patofysiologiske mekanismer som udspiller sig i forbindelse med større åben cancer kirurgi i den øvre gastroenterologi. Projekterne er planlagt i detaljer, godkendt og er opstartet, men der vil være en grad af medindflydelse på arbejdsproces og egne arbejdsopgaver. Desuden vil der, såfremt forskningsåret forløber hensigtsmæssigt og tilfredsstillende, være potentiale for at forsætte som ph.d. studerende idet projektet har et længere tidsmæssigt perspektiv. Man vil få tilknyttet vejleder under ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt, og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

 

Vi forventer at ansøgeren:

–          Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner

–          Er struktureret, dedikeret og flittig

–          Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

–          Er medicinstuderende på 4. – 5. semester på kandidatdelen

Vi tilbyder:

–          Detaljeret oplæring i artikelskrivning

–          Garanteret løn i form af 10.000 kr. månedligt

–          12 måneders ansættelse i en mindre, men voksende og nytænkende forskergruppe

 

Om ECV gruppen:

ECV forsker gruppen er en mindre og ambitiøs forskningsenhed i stærk vækst. ECV forsker gruppen er tilknyttet Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik som er en højtspecialiseret afdeling, som varetager noget af det mest avancerede kirurgi i Danmark. Vi værdsætter et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og udlandet. I ECV forsker gruppen værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i ECV forsker gruppen er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og det forventes at alle forskningsansatte skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup fra seniore ansatte.

 

Ansøgning:

Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til michael.patrick.achiam.01@regionh.dk senest den d. 25/5 -2015.

Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter nærmere aftale.

 

Yderligere information:

Michael P. Achiam, afdelingslæge, ph.d. (michael.patrick.achiam.01@regionh.dk)

Rikard B. Ambrus, læge, ph.d. stud. (Rikard.Bien.Ambrus.02@regionh.dk)