19
maj

0

Medicinstuderende søges som timelønnet assistent til et klinisk randomiseret nordisk multicenter studie indenfor gastroenterologien.

Vi søger en medicinstuderende med interesse for klinisk forskning og medicinsk gastroenterologi til et klinisk forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital.

Om studiet: Studiet STOP IT (Discontinuation of infliximab therapy in patients with Crohn’s disease during sustained complete remission) har til formål at undersøge om infliximab kan seponeres sikkert hos patienter med Crohns sygdom i vedvarende komplet remission. Det er et prospektivt, dobbelt-blindet, randomiseret, placebokontrolleret, multi-center studie med 14 nordiske gastroenterologiske afdelinger. Patienter med Crohns sygdom i infliximab behandling randomiseres til enten at fortsætte infliximab behandling eller til at modtage placebo og følges herefter i et år.

Som studerende kommer du til at være en del af en forskningsgruppe, der længe har arbejdet med optimering af behandling med biologiske lægemidler, hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Gruppen består af læger fra Gastroenheden, 1 ph.d.-studerende, 1 post doc og for nuværende 2 kandidatspeciale- / forskningsårs-studerende.

Stillingen:
 Dine arbejdsopgaver vil være følgende: Klargøring af case report forms og andet materiale til centrene, inklusion af patienter til projektet samt samtale med projektpatienter, indsamling af scoringsskemaer ved koloskopier, hjælpe til ved monitoreringsbesøg og ved investigator møder, samt registrering af patientdata i projektets database. Du vil blive oplært i Good Clinical Practice (GCP) og få erfaring i klinisk forskning. Arbejdstiden er fleksibel (8-12 timer/uge), men skal dog primært ligges indenfor hverdage mellem kl. 8.00- 16.00. F.eks. 1 hverdag om ugen (8 timer) og de øvrige timer spredt ud. Løn: Timelønnet efter overenskomst.

Vi søger en medicinstuderende

• som har bestået 8. semester
.

• som har interesse for medicinsk gastroenterologi og klinisk forskning.

• som er selvstændig og ansvarlig.

• som er struktureret.

• det er en fordel hvis du kan svensk, finsk eller færøsk.

Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte hurtigt..

Kortfattet motiveret ansøgning og CV bedes sendt til:
 Læge, PhD-studerende, Sine Buhl 
Email: sine_buhl@hotmail.com 
Tlf: 51201207.

Ansøgningsfrist: 5. juni 2015.