05
jun

0

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, RH, søger scholarstipendiat til start d. 1. september 2015

Jobbet:
Skolarstipendiaten forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil som udgangspunkt få ansvaret for sit eget projekt i ansættelsesperioden, og arbejdet vil bl.a. bestå i at designe og koordinere projektet, skrive protokollen, inkludere patienter, samt sammenskrive artiklerne.

Forskergruppen og projektet:
Man vil som skolarstipendiat arbejde tæt sammen med én PhD-studerende, én postdoc og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med et godt socialt netværk med andre unge forskere.
Fokus for projektet er levertransplantation og undersøgelse af faktorer med indflydelse på den langsigtede prognose. Projektet er ikke planlagt i detaljer, så der vil være medindflydelse på design og udformning. Dataindsamling kan dog startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt, og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

Ansættelsen:
Ansættelsen varer i 12 måneder med løn på 10.000 kr. månedligt. Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at skolarstipendiaten kan opnå minimum 2 publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning:
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til HCPommergaard@gmail.com inden d. 10/6 -2015. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter nærmere aftale hurtigst muligt efter.

For yderligere information kontakt:
Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)
Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)
Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)