12
jun

0

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital.

Vi søger 1 scholar til et prægraduat forskningsprojekt i endoskopienheden med start 1. August, 2015. Varighed 6 måneder.

Projektet
Endoskopiafsnittet på Herlev hospital har en betydelig forskningsaktivitet inden for området endoskopi. Afsnittet foretager ca. 13.000 procedurer om året. Det prægraduate projekt omhandler en ny og avanceret koloskopi guide, som vil blive introduceret på Herlev Hospital, som det første sted i verden. Introduktionen vil blive fulgt af dit forskningsprojekt, som er et prospektivt randomiseret studie, hvor undersøgelser udført med den nye koloskopi guide vil blive sammenlignet med koloskopier uden guide.
Du vil blive ansvarlig for dette projekt, som vi forventer vil resultere i 1-2 artikler samt fremlæggelse på de største internationale kongresser DDW og UEGweek. Du vil desuden komme til at deltage i andre forskningsopgaver i afdelingen i ansættelsesperioden herunder varetage inklusion i et andet randomiseret studie.

Forskergruppen
Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens overlæger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændig. Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 6 måneder.

Send motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til john.gasdal.karstensen.01@regionh.dk senest 25/6-15. Samtaler vil foregå mandag den 29 juni.

Yderlige Oplysninger:
John Gásdal Karstensen, læge, ph.d. stipendiat, tlf. 40944465
Jakob Hendel, overlæge, ph.d.
og
Peter Vilmann, professor, dr.med.