18
jun

0

Forskningsårsstuderende på kardiologisk afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital 2015/2016

Titel på projektet: Optimeret udredning for stabil iskæmisk hjertesygdom

Kort projektbeskrivelse: Angina pectoris er en særdeles hyppig sygdom som afficerer over 10% af befolkningen over 60 år. Der er internationalt rejst tvivl om de mest effektive udredningsforløb og hvilken betydning disse har for patienternes prognose, men der er begrænset viden baseret på klinisk praksis.
Kardiologisk afdeling BBH har landets største ambulante patientoptag, hvoraf undersøgelse og behandling for iskæmisk hjertesygdom udgør en væsentlig del. Vi benytter flere diagnostiske metoder i undersøgelser for stabil angina pectoris. De funktionelle metoder omfatter arbejdstest med ekg, myokardiescintigrafi og stress-ekkokardiografi, de anatomiske omfatter CT-angiografi og invasiv koronararteriografi. Ved at koble eksisterende kliniske databaser og journaloplysninger fra Bispebjerg Hospital med nationale registre er det projektets formål at belyse klinisk praksis og fastlægge prædiktorer for hensigtsmæssige forløb og for god prognose. Det er vores mål at forskningsprojektets resultater umiddelbart vil kunne implementeres i afdelingens praksis.

Den studerende ansættes som stipendiat i 1 år.

Vi kan tilbyde:
• Selvstændigt arbejde med eget projekt under vejledning af engagerede forskere og klinikere
• Et aktivt og velfungerende forskningsmiljø
• Førsteforfatterskab på mindst én artikel
• Vejledning til kandidatopgave, såfremt det ønskes
• Deltagelse i konferencer og relevante kurser
• Månedsløn på 10.000 Kr

Vi ser gerne at du:
• Har overstået 2. semester af kandidatdelen
• Er interesseret i kliniknær forskning og kardiologi
• Er fleksibel, pligtopfyldende, engageret og god til at samarbejde
• Er villig til at tage orlov fra studiet

Ansøgningsfrist: 1.7.2015

Stillingen tiltrædes snarest muligt efter 1.8.2015 eller efter nærmere aftalt dato.

Ansøgning (max 1 side), CV (max 1 side) samt karakterudskrift sendes til centerleder, professor Eva Prescott, mail: eva.irene.bossano.prescott@regionh.dk. Ved spørgsmål kontaktes Eva Prescott (tlf 22572614) eller phd studerende Marie Michelsen (tlf 31105779).