19
jun

0

Forskningsårsstuderende søges til projekt om fodbold og prostatakræft på Rigshospitalet

Medicinstuderende søges for et år til forskningsprojektet ’FC Prostata Community’. I projektet undersøger vi virkning og implementering af klubfodbold målrettet fysisk aktivitetsfastholdelse blandt mænd med prostatakræft. Projektet, som danner rammen om to ph.d. forløb, omfatter en randomiseret undersøgelse og en række kvalitative forskningsspørgsmål. Projektet er landsdækkende, men er forankret i Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) på Rigshospitalet.

Vi søger en engageret studerende med interesse i patientnær klinisk forskning. Dine primære arbejdsopgaver vil være relateret til inklusion (herunder screening) af projektdeltagere, vurdering af forskningsartikler til brug for udarbejdelse af metaanalyse og medvirken til indsamling og analyse af kvalitative data (interview). Til gengæld herfor kan du forvente medforfatterskab på minimum to videnskabelige artikler. Derudover vil du få mulighed for at arbejde selvstændigt indenfor emnet ægteskabelig trivsel (dyadic coping).

Du kan læse mere om projektet på www.fcprostata.dk. Spørgsmål til arbejdsopgaver og udformning af selvstændigt projekt kan rettes til projektets ph.d. studerende på telefon 61242800 eller til den projektansvarlige (og hovedvejleder), Seniorforsker og psykolog Julie Midtgaard på 35457367/26161755. Vi garanterer lønmidler (10.000 Kr./måned) i et år, men forventer, at du medvirker til ansøgning af scholarstipendium.

Send din ansøgning inklusiv CV senest 1. juli til Julie Midtgaard på julie@ucsf.dk. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende med henblik på ansættelse snarest muligt.