10
jul

0

Forskningsassistent på Klinik for Infektionsmedicin, Rigshospitalet

Vi søger en medicinstuderende som assistent på et forskningsprojekt omhandlende følgesygdomme hos patienter med HIV (Copenhagen Co-morbidity Study in HIV Infection: clinicaltrials.gov: NCT02382822).

Vi søger ikke en forskningsårsstuderende, men en medicinstuderende (alle semestre), der vil varetage administrative og praktiske opgaver.

Den studerende forventes at arbejde minimum 5 timer om ugen. Den studerende vil ikke blive lønnet, men der vil være mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave samt evt. på sigt at indgå i gruppens forskning. Derudover har projektet tilknyttet et hold af lønnede medicinstuderende til selve patientinklusionen, hvilket man også kan indgå i.

Løbende ansøgningsfrist. Ret henvendelse til:

Ditte.marie.kirkegaard-klitbo.01@regionh.dk
Andreas.ronit@regionh.dk
Judith.melchior.haismann.02@regionh.dk