12
jul

0

Forskningsår på Kardiologisk klinik, Rigshospitalet

Forskningsårsstuderende søges til projekt omkring arvelige arytmier. Ansættelses start: 1.9.2015. Løn: 10.000 kr./md.. Ansøgningsfrist: 1. september 2015. Ansøgningerne behandles løbende.

Arvelig arytmier disponere til pludselig død. Pludselig død hos unge er tragisk og ofte forbyggelig men viden om risikofaktorer og memkanismer for arytmier er forsat mangelfuldt. Ved hjælp af flere års indsamlet materiale tilbydes et spændende forskningsprojekt om arvelige arytmier.

Den medicinstuderene tilbydes et års forskningsårsstuderende-stipendium. Der vll blive tilbudt arbejdsplads i klinisk forsknings enhed som en del af en større forskningsgruppe med flere forskningsårsstuderende-stipendierende, phd-studerende og post docs fra danmark og udlandet.Løn er garanteret

Start 1/9 2015 slut 1/9 2016

Ansøgningsfrist: 1. september 2015. Ansøgningerne behandles løbende.

Kontakt oplysninger: Klinisk forskningslektor og afdelingslæge dr.med. Jacob Tfelt-Hansen tfelt@dadlnet.dk