11
aug

0

Medicinstuderende søges til timelønnet arbejde

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningsprojekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Om os: den studerende kommer til at være en del af et større forskerteam med 5 ph.d.- studerende og 1 forskningsårsstuderende. Projektet, kaldet iPower (ImProve diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease), omhandler kvinder med brystsmerter uden stenoser på koronararterierne undersøgt med koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes småkarssygdom, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger. Formålet med iPower er således at udvikle nye undersøgelsesmetoder af kvinder med symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre behandlingen af denne patientgruppe. Projektet startede i 2012 og det er per dags dato inkluderet ca. 1200 kvinder.
Du kan læse mere om projektet på: http://ipowerhjerter.dk

Stillingen:
• Dine arbejdsopgaver vil være følgende: samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, EKG optagelse og fortolkning, registrering af patientdata i projektets database, inklusion af patienter til projektet ved telefonisk kontakt
• Du skal kunne arbejde 1 hverdag om ugen (8 timer), mødetid kl. 8.00 – 16.00. Det vil også være mulighed for at arbejde ekstra timer hjemmefra.
• Løn 144 kr./ time

Vi søger en medicinstuderende:
• som har bestået 8. semester
• som har gennemført FADL-sygeplejevikar-kursus (SPV-kursus)
• som er rutineret i venflon anlæggelse
• som har interesse for kardiologi
• som er selvstændig, ansvarlig og glad for praktisk arbejde i et dynamisk miljø

Vi vil prioritere studerende, der kan:
• starte i september, med 2 obligatoriske følgevagter i august
• kan arbejde tirsdage i september og oktober. Bagefter er vi fleksible mht. tilrettelæggelse af arbejdsdage.

cardioKortfattet motiveret ansøgning og CV bedes sendt til:
Læge, PhD-studerende, Daria Frestad
Email: daria.frestad@gmail.com
Tlf: 60842644