20
aug

0

1-årigt research fellowship på Harvard University Kandidatopgave i traumatologi

Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår ved Harvard University og Rigshospitalet med start i juni 2016. Forskningsåret består af 10 måneders ophold i Boston på Harvard University og 2 måneder i Danmark på Rigshospitalet. Ansættelsen er fra sommeren 2016, og fondsmidler til løn totalt 120.000 kr. er bevilliget fra Københavns Universitet (internationaliseringspuljen). Yderligere finansiering skal den studerende selv søge ved fonde.

Muligheden:

Du vil arbejde sammen med førende forskere i et anderledes og udfordrende arbejdsmiljø. Der er stor sandsynlighed for, at der kan komme publikationer ud af dit arbejde samt aktiv deltagelse med abstracts på internationale konferencer. Du vil få værdifulde erfaringer og et nyt perspektiv på forskning og traumatologi, som vil gavne dig resten af din karriere.

Krav:

Fra Københavns Universitet & Harvard’s side, forventes der dedikeret, hårdt og målrettet arbejde af dig. Du vil arbejde som del af forskningsgruppen, måske incl. aften/nat og weekender. Der er derfor ikke tale om en ferie i USA. Du skal desuden deltage i kurser, skrive fondsansøgninger og protokol før og under opholdet i USA.

Personligt:

Du har gerne afsluttet 2. semester, kandidat, er interesseret i forskning og det traumatologiske område og har mod på at prøve kræfter med et hårdt internationalt forskningsmiljø. Ligeledes forventes det, at dine engelskkundskaber er gode og at du er i stand til at sige til og fra. Vores erfaringer er, at det er en stor fordel ikke at have for mange forpligtigelser i Danmark.

Skriftlig, motiveret ansøgning på engelsk (max. 1 side) samt CV sendes til: jacob.steinmetz@regionh.dk

Ansøgningsfristen for forskningsåret er d. 15. september 2015 og samtaler forventes afholdt om formiddagen d. 30. september 2015 på Rigshospitalet. De bedste kandidater inviteres desuden til en endelig samtale med deltagelse fra Boston. Ved eventuelle spørgsmål kan du skrive til ovenstående mail.

Vi glæder os til at høre fra dig.

De venligste hilsner

På vegne af Martin Sillesen, George Velmahos, Lars S. Rasmussen og Jacob Steinmetz