20
aug

0

Forskningsår i hæmatologi og immunologi på Rigshospitalet

Vi søger en studerende til et prægraduat forskningsår om immunsystemet efter knoglemarvstransplantation med start 1. februar 2016.

Knoglemarvstransplantation kan være en livreddende behandling for børn og voksne med hæmatologisk cancer, men er forbundet med alvorlige komplikationer, bl.a. alvorlig svækkelse af immunsystemet. Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til 1 års ansættelse mhp. gennemførelse af et selvstændigt projekt om immunmekanismer efter knoglemarvstransplantation.

Projektet indebærer:
– Kontakt med den kliniske afdeling mhp. rekruttering af patienter og indsamling af blodprøver
– Oplæring i transplantations-relateret immunologi gennem arbejdet med projektet
– Laboratoriearbejde med oprensning af celler, ELISA-baseret analyse og evt. flowcytometri
– Opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatspeciale og få forfatterskab på en videnskabelig publikation samt deltagelse i videnskabelige kongresser.
Forskningsåret kan være en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.
Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Løn (10.000 kr./måned) og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller.

Ansøgningsfrist er mandag d. 7. september, og samtaler vil blive afholdt d. 11. september.

Hvis du synes, det kunne være spændende med et forskningsår indenfor hæmatologi, som både byder på klinisk kontakt og laboratoriearbejde, så send en motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til:

Katrine Kielsen
Læge, ph.d.studerende
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Tlf.: 21470930, email: katrine.kilesen@regionh.dk