22
aug

0

Forskningsår på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region H.

Psykiatrisk og psykologisk undersøgelse samt MR-skanninger af unge med anoreksi.

Vi søger en medicinstuderende med interesse i psykiatri og/eller neurologi til et forskningsår (12 måneder) med start snarest muligt. Den studerende vil blive del af forskningsgruppen, som gennemfører et longitudinelt studie af unge med anoreksi og unge, som har haft anoreksi. Projektet foregår i samarbejde med DRCMR (Danish Research Centre for Magnetic Resonance) på Hvidovre Hospital. Der er mulighed for at deltage i publikationer eller selv udarbejde publikation og/eller kandidatopgave under vejledning.

Målet er, at du bliver kendt med klinisk forskning i faget, og at du bliver en del af en aktiv forskningsgruppe ledet af Professor, overlæge Kerstin Plessen.

Arbejdsopgaver: Arbejdet består i rekruttering og undersøgelse af unge med anoreksi og raske kontrolpersoner i samarbejde med en ph.d.-studerende. Under vejledning vil den forskningsårsstuderende gennemføre psykiatriske interviews, psykologiske tests samt MR-skanninger af deltagerne.

Kvalifikationer: Du skal være medicinstuderende på kandidatdelen og have interesse for psykiatri, neurologi og forskning. Du skal kunne arbejde selvstændigt og systematisk, samtidig med at du skal kunne indgå som en aktiv del af en større forskergruppe.

Løn og ansættelsesforhold: Løn efter gældende takst (10.000 kr./md.). Stillingen ønskes besat snarest muligt og vil vare i 12 måneder.

Yderligere oplysninger: Hvis du ønsker at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Tine Pedersen, ph.d.-studerende på tine.pedersen@regionh.dk, tlf. 38 64 11 48 / 38 64 11 81.

Ansøgning og CV sendes til tine.pedersen@regionh.dk senest d. 9. september 2015. Vi behandler ansøgningerne løbende og opfordrer derfor interesserede i at ansøge snarest muligt.