06
sep

0

Forskningsår ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Forskelle i forekomsten og håndtering af multimorbiditet blandt flygtninge og indvandrere sammenlignet med danskfødte

Projektets formål er at undersøge forekomsten af co(multi)morbiditet blandt flygtninge og indvandrere sammenlignet med danskfødte med fokus på den samtidige forekomst af infektionssygdomme og kroniske sygdomme samt om der er forskelle i kontakt forløb for patienter med multimorbiditet og anden etnisk baggrund i forhold til danskfødte. Der er tale om registerforskning, hvor du kan opnå god erfaring med epidemiologiske grundbegreber i et inspirerende forskningsmiljø.

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er bestemt ikke en nødvendighed, men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet med registerdata eller surveys. Vi forventer at du står for en publikation hvor du er første forfatter og eventuelt bidrager til flere.

Skolarstipendiatet er af 1- års varighed med start snarest muligt (gerne 1 oktober 2015 og senest 1 februar 2016). Evt. kan det indledningsvist være på halv tid. Projektet er fuldt finansieret.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet. Du er også velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline 25.09.2015.