24
okt

0

Medicinstuderende søges til Prægraduat Forskningsår i kardiologi

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningsprojekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Om os: den forskningsstuderende kommer til at være en del af et større forskerteam med  5 ph.d.- studerende og flere medicinstuderende. Projektet, kaldet iPower (ImProve diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease), omhandler kvinder med angina pectoris uden stenoser på koronararterierne undersøgt med koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær sygdom, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger. Formålet med iPower er således at udvikle nye undersøgelsesmetoder af kvinder med symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre behandlingen af denne patientgruppe. Projektet startede i 2012 og det er per dags dato inkluderet ca. 1400 kvinder.

Du kan læse mere om projektet på: http://ipowerhjerter.dk

Stillingen: Ansættelsen som prægraduat forskningsårsstuderende varer fra og med den 1. februar 2016 og et år frem. Da du kommer til at være en vigtig del af forskningsgruppen, er det et krav om at du kan starte som timelønnet forskningsassistent med 2 følgevagter i november og herefter 1 vagt (ca. 7,5 timer) pr. uge frem til februar 2016.

I den periode vil du blive oplært i følgende arbejdsopgaver:

  • samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, EKG optagelse og fortolkning, registrering af patientdata i projektets database, inklusion af patienter ved telefonisk kontakt

Som forskningsårstuderende vil du være ansvarlig for gennemførelse af dit eget forskningsprojekt. Dit prægraduat forskningsår skal afsluttes med en rapport, som kan udgøre dit kandidatspeciale. Der vil blive mulighed for at publicere dine resultater i et videnskabeligt tidsskrift med dig selv som førsteforfatter, samt for deltagelse i kurser og konferencer.

Lønnen under et forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Disse midler skal der søges om.

Vi søger en medicinstuderende:

  • som har bestået 8. semester
  • som har interesse for kardiologi
  • som er selvstændig, ansvarlig og glad for praktisk arbejde
  • som har lyst til at indgå i et team

 Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest muligt. Ansøgningsfrist den 8 november.

Fokuseret motiveret ansøgning og CV bedes sendt til: PhD-studerende, Daria Frestad

Email: daria.frestad@gmail.com  Tlf: 60842644