28
okt

0

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære og lave forskning og ekkokardiografi?

Vi søger en medicinstuderende til et prægraduat forskningsår i projektet med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass Graft Surgery”. Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi før, 4-6 dage og 3 måneder efter åben hjertekirurgi (koronar bypass med eller uden samtidig hjerteklap kirurgi). Den prægraduate forskningsårs studerende vil blive lært op i ekkokardiografi og klinisk kardiologisk undersøgelsesmetoder. Selvom den studerende får sit eget selvstændige projekt som skal afsluttes med minimum 1 artikel vil den studerende blive en del af et større dobbeltblindet randomiseret forskningsprojekt med intervention på mere end 1.000 hjertepatienter sammen med andre prægraduate forskningsårs studerende, ph.d.-studerende, seniorforskere og professorer.

Projektet starter 1. februar 2016 (men såfremt der kan startes før mhp. oplæring i ekkokardiografi vil det kun være en fordel) og forventes at varer 1 år. Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Disse midler skal der søges om. Der skal fremsende motiveret ansøgning svt. ¼ A4 side, samt CV og karakterbevis som bilag til afdelingslæge, ph.d. Rasmus Møgelvang, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet på rasmus.moegelvang.01@regionh.dk

Ansøgningsfrist 13/11-2015