02
nov

0

Forskningsår med uddannelse i molekylærbiologi, gener, biokemi, databaser, statistik, livsstil og de store folkesygdomme

Vi beskæftiger os med årsager til, forebyggelse af og arvelighed af store folkesygdomme som blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, lungesygdomme, psykiatriske lidelser, autoimmune tilstande mm. Metodemæssigt laver vi humane studier med molekylærgenetik, Mendelsk randomiseringsstudier, interventionsstudier og epidemiologi. Hertil har vi indsamlet informationer, plasma og DNA på over 120.000 raske og syge danskere (http://www.cgps.dk/), og vi har ved hjælp af dette materiale de sidste 15 år publiceret forskning på højt internationalt niveau (f.eks. i British Medical Journal, Lancet, JAMA og New England Journal of Medicine; slå evt. selv afdelingens forskere op i PubMed på www.pubmed.org).

Du tilbydes forskningsuddannelse, hvor du selvstændigt kan være med til at definere dit forskningsprojekt, daglig vejledning og mulighed for at præsentere dine resultater i Danmark og udlandet. Vigtigst for os er, at du får skrevet mindst en artikel som førsteforfatter. Helt unikt har vi allerede data klar, som du kan arbejde med fra dag 1 – altså uden at du selv personligt skal bruge tid på at indsamle data. Bachelor- eller kandidat-opgave kan indgå som en del af projektet, og på langt sigt er der mulighed for ph.d. uddannelse. Orlov fra studiet i 12 måneder er det ideelle, og vi tilbyder skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned. Du vil lære avanceret statistik og databehandling, og evt. laboratorieteknikker som PCR og DNA sekventering. Endelig vil du lære at holde foredrag på dansk og engelsk samt at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes på Klinisk Biokemisk afd., Herlev Hospital og samarbejder bl.a. med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 3 professorer/overlæger, 2 kliniske forskningslektorer/overlæger, 2 overlæger, 1 seniorforsker, 4 post doc’er, 10 ph.d. studerende, 2 kommende ph.d. studerende, 3 medicinstuderende og 12 bioanalytikere. Du vil deltage i ugentlige forskningsmøder for gruppen, inklusive journalclub hver anden uge. Derudover modtager du personlig daglig vejledning af typisk 2 vejledere.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side samt curriculum vitae med kopi af eksamensbeviser med karakterer (gymnasium, HF, lægestudium indtil videre mm). Højt gennemsnit er en fordel, men ikke en forudsætning. Det vigtigste er, at du har lyst til at lære at forske.

Vi glæder os til at høre fra dig snarest og helst senest 16. november 2015. Vi er fleksible m.h.t. hvornår du gerne vil starte. Inden du evt. tilbydes et skolarstipendiat vil du komme til en samtale på afdelingen, og du vil ved den lejlighed blive vist rundt i afdelingen samt have mulighed for at tale med andre stud. med.’er, som aktuelt er på skolarstipendiat i afdelingen.

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard                             Pia R Kamstrup                  Stig E Bojesen

Professor, overlæge, dr. med.                  Ledende overlæge, phd      Professor, overlæge, dr. med.

Klinisk biokemisk afd.
Herlev Hospital, Københavns Universitetshospital, 2730 Herlev
E-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk
Tlf.: 3868 3297