04
nov

0

Kardiologisk forskningsårsstuderende, Rigshospitalet.

Forskningsenheden for Medfødt Hjertesygdom på kardiologisk afdeling Rigshospitalet søger én medicinstuderende på 9. semester eller senere med henblik på gennemførelse af et 1 årigt forskningsprojekt, med start 1. februar 2016.
Der er til vores forskningsenhed aktuelt tilknyttet 3 Ph.d.-studerende og 1 forskningsårsstuderende, som arbejder dedikeret med forskning indenfor medfødte hjertesygdomme.

Vi søger en medicinstuderende som er interesseret i medfødte hjertesygdomme hos børn og voksne samt de komplikationer disse kan medføre. Dit fokusområde bliver patienter født med ét-kammer hjerte såkaldte Fontan patienter eller single ventrikel patienter.
Du skal være interesseret i forskning og ønske at blive oplært i forskningsmetode, herunder selvstændig gennemførsel af dataopsamling, dataanalyse og skrivning af videnskabelig artikel samt kandidatspeciale/ forskningsårsopgave.
Studerende som ønsker at investere tilstrækkelig tid til at opnå publicering af en videnskabelig artikel som førsteforfatter i et peer-review tidsskrift vil blive foretrukket.

Du kan forvente at få mulighed for at fremlægge dine resultater ved relevante møder efter et velgennemført projekt.

Projektet er forventeligt af 12 måneders varighed med start 1. februar 2016 eller snarest herefter. Du vil være ansat som prægraduat forskningsårsstuderende med mulighed for at skrive kandidatopgave/forskningsårsopgave.

Løn: i henhold til overenskomst

Kort motiveret ansøgning bilagt 1 sides CV, bedes venligst fremsendt elektronisk snarest muligt, dog senest 14. dec 2015 til lars.soendergaard.01@regionh.dk og lars.idorn@regionh.dk.

Ansættelsessamtaler afholdes i januar 2015.

Vejleder på projektet vil være Professor, overlæge, dr.med Lars Søndergaard.