16
nov

0

Medicinstuderende søges til forskningsår på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C – Rigshospitalet

Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår med start 1. februar 2016. Emnet for forskningen vil være pancreas- og galdevejscancere. Som forskningsårsstuderende vil du få dine egne velafgrænsede projekter, som kunne være velegnede til artikler og/eller kandidatopgave. Desuden er der mulighed for at engagere sig i afdelingens igangværende forskningsprojekter, herunder forskning i diagnostiske og prognostiske biomarkører ved pancreas- og galdevejscancere. Denne del af forskningen foregår i tæt samarbejde med Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital, som varetager onkologisk behandling af disse lidelser.

Arbejdet vil indebære en del patientkontakt og praktisk arbejde i forbindelse med blodprøvetagning på patienter før operation.

 

Ansøgningskrav:

Medicinstuderende på kandidatdelen.

Du skal være åben, positiv og god til at kommunikere med patienter.

Interesse i kirurgi og onkologi er en fordel.

 

Vi tilbyder:

Involvering i afdelingens igangværende forskningsprojekter samt mulighed for egne projekter, herunder mulighed for kandidatopgave.

Lønnen er 10.000 kr./måned.

 

Om afdelingen:

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C – Rigshospitalet varetager kirurgisk behandling af maligne lidelser i oesophagus, ventrikel, lever og pancreas for patienter i Østdanmark. Afdelingen har desuden landsfunktion for levertransplantation.

 

Ansøgning og CV til:

Julia S. Johansen, læge, professor i onkologi.

Mail: julia.johansen@post3.tele.dk

 

Spørgsmål til det daglige praktiske arbejde:

Camilla Palmquist, stud.med. (nuværende skolarstipendiat)

Mobil: 2244 8880. Mail: camillapalmquist@hotmail.com

 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 21. december 2015 kl. 16:00